Onheil over Taitara van José J. Veiga

Soms legt Lu zijn pen neer om een stukje te lopen, hoewel dit hem deprimeert. De aanblik van de lege straten en verlaten huizen in Taitara is triest. Het is ooit anders geweest. De neergang van Taitara is begonnen met de komst van oom Baltazar, de rijke broer van Lu’s moeder. Oom Baltazar wou namelijk iets doen voor het stadje, en begon een bedrijf samen met een aantal vennoten. Maar dan, werkten de vennoten oom Baltazar eruit en ging het bedrijf op een dictatoriale manier heersen over het stadje en zijn inwoners.

Totalitaire regimes zijn van alle tijden en eeuwen, waardoor ‘Onheil over Taitara’ herkenbaar moet zijn voor Europese lezers. En tot op zekere hoogte is het herkenbaar. Echter, het is ook een verhaal waar je je vinger niet achter krijgt. Waar gaat het nu over? Wat is de symboliek achter: de gieren, de vliegende mensen, de goochelaar…

‘Onheil over Taitara’ leest snel en aangenaam. Mooi uitgewerkt is de haast tastbare angst van de inwoners van Taitara. Maar zoals ik hierboven al stelde, miste ik context.

Gepubliceerd door

daniellecobbaertbe

Ik lees en schrijf graag. ‘Boeken’ is mijn excuus om nieuwsgierig rond te lopen in de wondere wereld van de letteren. En me te vergapen aan de rijkheid en diversiteit van het geschreven woord.