De lotgevallen van Mark Twain

Mark Twain

Samuel Langhorne Clemens gebruikte verschillende pseudoniemen vooraleer hij koos voor Mark Twain. Zijn twee bekendste werken: ‘De lotgevallen van Tom Sawyer’ en ‘De lotgevallen van Huckleberry Finn’ zijn klassiekers in de Amerikaanse literatuur.

Vrijzinnige ideeën over ras.

‘De lotgevallen van Huckleberry Finn’ is zelfs een van de grootste Amerikaanse romans. In dit typisch Amerikaans verhaal loopt de jonge Huck Finn weg van huis. Tijdens zijn tocht ontmoet hij de weggelopen slaaf Jim. Samen maken ze een reis langs de Mississippi rivier. In de loop van het verhaal worstelt Huck met morele conflicten. Hij leerde namelijk dat zwarte mensen geen echte mensen zijn maar hij ervaart het tegendeel. Huck kiest uiteindelijk voor wat hij ervaart. Het boek werd door zijn duidelijke anti-slavernijboodschap al direct gezien als controversieel. Anno 2014 is het boek nog steeds controversieel. Door het veelvuldig gebruik van het woord ‘nigger’ vinden vele het racistisch. Een aangepaste heruitgave in 2011 waarin ‘nigger’ werd vervangen door slaaf, zorgde echter ook voor veel ophef.

Twain had niet alleen vrijzinnige ideeën over ras, maar hij was ook een fervent voorvechter van vrouwenrechten en emancipatie. Door zijn huwelijk met Olivia Langdon had hij contacten met abolitionisten, socialisten en voorvechters voor vrouwenrechten. In de laatste 20 jaar van zijn leven was hij een anti-imperialist en anti-kapitalist. Het grootste gedeelte van zijn leven stond hij kritisch ten opzichte van de georganiseerde godsdienst.

Geen zakenman.

Naast het schrijven van romans, schreef Twain reisverhalen en werkte hij als journalist voor verschillende kranten en tijdschriften. Twain verdiende redelijk, maar besteedde zijn geld aan verkeerde investeringen, wat uiteindelijk leidde tot een faillissement. Gelukkig stond het copyright van zijn werk op naam van zijn vrouw en konden zijn schuldeisers er geen aanspraak op maken. Door het geven van lezingen geraakte Twain er financieel weer bovenop.

Komeet Halley.

In 1909 zei Twain: “ik verwacht nog een jaar te leven”. Omdat hij kort na de komst van de komeet Halley in 1835 geboren was, ging hij ervan uit, met de volgende komst van de komeet te sterven. En inderdaad, de dag na de komst van Halley op 20 april 1910, stierf Twain. Hij was 74.

Bron: Wikipedia.
Bron foto: Wikimedia Commons.

Horrorgenre nog steeds beïnvloed door Poe

E.A. Poe

Meer dan 160 jaar na zijn dood heeft hij nog steeds invloed op het horror- en fantasy-genre. Internet Movie Date Base telt momenteel 304 verfilmingen van Poe-verhalen, enkel Shakespeare doet beter. De Amerikaanse schrijver leverde met zijn ‘Fantastische vertellingen’ de basis voor de moderne horrorfilm, met onder meer: het levende lijk, de moord met de bijl, het in-stukken-gesneden lijk. Zijn korte verhalen spelen zich af in het schemergebied tussen fantasie en werkelijkheid, waanzin en rationaliteit, en leven en dood. De typische Poe-protagonist heeft iets afschuwelijk gedaan, maar probeert de lezer ervan te overtuigen dat hij niet gek is.

” ’t Is waar! – nerveus – ontzettend nerveus was ik toen en ben ik nu nog; maar waarom houden jullie vol dat ik krankzinnig ben? Mijn ziekte had mij zintuigen gescherpt – niet verwoest – niet afgestompt. Vooral mijn gehoor was bijzonder scherp. Ik hoorde alles op aarde en in de hemel.Ik heb ook heel wat in de hel gehoord. Hoe kan ik dan gek zijn? Luister! dan zullen jullie zien hoe normaal en rustig ik de hele geschiedenis kan vertellen.”

uit Het hart als verrader: het eerste psychologische moordverhaal

Ongeliefd in zijn eigen tijd.

Naast een rijke fantasie had Poe een psychologisch inzicht, waarmee hij zijn tijd ver vooruit was. Zijn literaire reputatie was buiten de VS groter dan in de VS zelf. Zijn landgenoten lustten Poe’s korte verhalen niet. Ook in Amerikaanse literaire kringen was Poe niet geliefd.

In tegenstelling tot Europa, is Poe in de VS vooral gekend als de schrijver van het gedicht ‘The Raven’. De publicatie van ‘The Raven’ in 1845 bracht Poe literaire erkenning, maar bracht financieel heel weinig op door het ontbreken van auteursrecht. Ondanks de druk waaraan Poe als broodschrijver blootstond, was hij een perfectionist. Hij herschreef vaak en bracht ook veel correcties aan vooraleer hij een verhaal, gedicht of tijdschriftenartikel persklaar achtte.

Vader van heel wat literaire genres.

In zijn korte leven leverde Edgar Allan Poe de basis voor nogal wat literaire genres. Zo schreef hij het eerste science fiction verhaal: ‘De reis met de luchtballon’, en het eerste avonturenverhaal ‘De gouden tor’. Zijn excentrieke detective Auguste Dupin, inspireerde Sir Arthur Conan Doyle tot de creatie van Sherlock Holmes.

Poe’s dood, in oktober 1849, lijkt op een scenario uit één zijn eigen verhalen. De schrijver werd in ijlende toestand teruggevonden in de goot – nadat hij drie dagen spoorloos verdwenen was – in kleren die duidelijk niet van hem waren. De doodsoorzaak is niet gekend.

Blijkbaar was Edgar Allan Poe nog actief na zijn dood. Zo beweerde een zekere Lizzie Doten, die in 1863 herbewerkingen van Poe’s gedichten publiceerde, dat Poe haar die vanuit het dodenrijk had gedicteerd. Zowel de raaf uit ‘The Raven’ als zijn geestelijke vader zijn intussen door muzikanten, schrijvers en filmmakers gebruikt als karakter in hun eigen werk. En ook Poe’s korte verhalen inspireren nog steeds.

Sinds 1954 is er de jaarlijkse uitreiking van de ‘Edgar Allan Poe prijs’ voor boeken, filmen, theaterproducties en televisieseries binnen het mystery-genre.

Bron: Wikipedia