Ze is zoek van Emma Healey

Een dementerende vrouw aan het woord.

De tweeëntachtigjarige Maud vergeet de thee te drinken die ze zelf inschonk, koopt fruit in blik terwijl ze nog een kast vol heeft, en schrijft briefjes als geheugensteuntje. Op één van die briefjes staat: Elizabeth is zoek. Elizabeth is Mauds beste vriendin. Niemand neemt Maud serieus, toch is ze vastbesloten om uit te zoeken wat er met haar vriendin gebeurde. Het is trouwens niet de eerste keer dat iemand in Mauds omgeving verdwijnt. Vlak na de tweede wereldoorlog verdween namelijk haar zuster Sukey. De verdwijning van Sukey bleef onopgelost.

In Emma Healey’s debuut ‘Ze is zoek’ is de ik-persoon een aan dementie lijdende vrouw. De gebeurtenissen in het heden worden geleidelijk aan steeds sneller afgewisseld door de gebeurtenissen in het verleden. Het boek heet een mysterie te zijn, maar veel mysterie is er niet. Het boeiende zit hem in het feit dat je wil weten wat er met Sukey en met Elizabeth is gebeurd.

De oplossing van het mysterie rond Sukey overtuigt niet. In verband met Elizabeth weet je dat Mauds omgeving meer weet. Er is niemand die Maud geruststelt, wat onbegrijpelijk is. De oplossing van dit raadsel ligt evenwel voor de hand en kom je te weten bijna aan het einde van het boek.

Hoewel het verhaal niet echt overtuigt, weet Healey de twee verhaallijnen goed met elkaar te verweven. Ook weet ze behoorlijk veel sfeer en kleur te leggen in Mauds herinneringen. Met Maud zet Healey een gedenkwaardig personage neer. De inspiratie voor Maud haalde de schrijfster uit haar eigen familie. De knappe neerzetting van Maud en het verloop van haar ziekteproces maakt ‘Ze is zoek’ tot een bijzonder en actueel debuut, dat je doet nadenken over hoe we met onze ouderen omgaan.

Oorspronkelijke titel: Elizabeth is Missing.
Jaar van publicatie: 2014.

Gepubliceerd door daniellecobbaertbe

Ik lees en schrijf graag. ‘Boeken’ is mijn excuus om nieuwsgierig rond te lopen in de wondere wereld van de letteren. En me te vergapen aan de rijkheid en diversiteit van het geschreven woord.

%d bloggers liken dit: