Een Amerikaanse oorlog van Omar El Akkad

Benjamin Chestnut behoort tot de Miraculeuze Generatie, oftewel de generatie die geboren is tussen het begin en het einde van de Tweede Amerikaanse Burgeroorlog (2074 – 2095). Benjamin heeft zijn hele leven aan die oorlog gewijd met het schrijven van academische verhandelingen en tijdschriftartikels. Alle bewaard gebleven bronnen heeft hij bestudeerd. Als verwende Noorderling, die nooit een dag van echte strijd had meegemaakt, kreeg hij kritiek. Critici waren het oneens met allerlei historische details. Maar Benjamin weet dingen over de burgeroorlog, die niemand anders weet. Dingen die enkel zijn tante, Sarat Chestnut, wist.

Bij het uitbreken van de Tweede Amerikaanse Burgeroorlog woonde Sarat Chestnut met haar ouders, oudere broer en tweelingzus in een golfijzeren container in Louisiana. Toen Sarats vader, Benjamin, omkwam bij een terroristische aanslag, kwam het gezin in een vluchtelingenkamp in Mississippi terecht. Het kamp werd Sarats huis voor de komende elf jaar. Nadat het kamp door de noordelingen met de grond was gelijk gemaakt, zinde de 17-jarige Sarat op wraak. Haar wraak had verregaande gevolgen, niet alleen voor haarzelf, maar ook voor haar familie en het hele land.

Na de proloog lijkt ‘Een Amerikaanse oorlog’ veeleer op een YA-verhaal, met een jonge opgroeiende Sarat, die een buitenbeentje is. Met al die focus op Sarat zou je haast vergeten dat het verhaal in het heden begonnen is met Benjamin. Gelukkig maakt de schrijver dit ruimschoots goed in het laatste deel van het boek, waarin Benjamin zijn tante en haar geschiedenis leert kennen. En gelukkig werkt ‘Een Amerikaanse oorlog’ goed als politieke dystopie.

Omdat de geschiedenis zichzelf herhaalt, zou de toekomst er binnen zestig jaar wel eens kunnen uitzien, zoals beschreven in ‘Een Amerikaanse oorlog’. Anno 2074 is het politieke landschap volledig hertekend door de klimaatopwarming. De VS is niet langer meer een grootmacht. Over Europa wordt niet gerept in het boek, wel over China en de nieuwe pan-Arabische grootmacht Bouazizi. Bouazizi heeft er alle belang bij om de Amerikaanse burgeroorlog zo lang mogelijk te rekken. Met andere woorden: in ‘Een Amerikaanse oorlog’ heeft de Egyptisch-Canadese schrijver-journalist de huidige geopolitieke rollen vernuftig omgedraaid.

 

Leven om te schrijven

Portrait of Henry James 1913
Henry James (1843-1916) getekend door John Singer Sargent

Met ongeëvenaarde subtiliteit ontrafelde hij de innerlijke conflicten van zijn personages. Alles is nuance bij Henry James, waardoor hij nooit echt populair werd bij een breed lezerspubliek. James heeft niettemin een sterke invloed gehad op de Engelse en de Amerikaanse literatuur vanwege zijn nadruk op de techniek en het vakmanschap van het schrijven. Zo pleitte hij voor tonen, in plaats van beschrijven, zodat de lezer zich nauwer bij het verhaal betrokken voelt.

De schrijver werd op 15 april 1843 geboren in New York in een welvarend gezin, waarin hij de tweede van vijf kinderen was. De opvoeding bestond uit tijd doorbrengen met de intellectuele leiders van die tijd en blootstelling aan de Europese cultuur. Voor zijn achttiende verjaardag had James geleefd in Genève, Londen, Parijs en Bonn. Onderricht kreeg hij via privéleraars. Op zijn negentiende begon James aan een rechtenstudie. Die studie zou hij nooit afmaken, want hij las en schreef veel liever.

De jonge James was heel belezen. Hij las, beoordeelde en bestudeerde de klassieken uit de Amerikaanse, Engelse, Duitse, Franse en Italiaanse literatuur. Russische klassieken las hij in vertaling. In 1864 zag zijn eerste kortverhaal het levenslicht. Zijn eerste roman kwam er in 1875. Van 1875 tot zijn dood schreef James onophoudelijk. Zodra hij een boek af had, begon hij aan het volgende, want de verhalen volgden hem. Hij schreef in verschillende genres: kortverhalen, novelles, romans, (auto)biografieën, reisverslagen en recensies. Tijdschriften konden regelmatig bijdragen verwachten en zijn vele bekende vrienden een stroom aan brieven.

Net als in zijn jeugd pendelde James aanvankelijk tussen Amerika en Europa. In Europa was het makkelijker schrijven voor hem over het thema, dat hem het meest bezighield: de ontwortelde gegoede Amerikaan in Europa. Zijn bekendste roman ‘The Portrait of a Lady’ (Portret van een dame) gaat dan ook over een rijke Amerikaanse op zoek naar haar toekomst in Europa. Vanaf 1876 vestigde James zich permanent in Engeland. In 1915 werd hij Brits staatsburger als protest tegen Amerika’s beslissing om zich afzijdig te houden in de Eerste Wereldoorlog. Ook wou hij zo zijn loyaliteit betonen ten opzichte van het land, dat hem had geadopteerd.

James bleef heel zijn leven vrijgezel. In zoverre we weten had hij nooit een relatie. Over het waarom kunnen we enkel gissen. Leven voor James was onderschikt aan de kunst. Toch maakte hij graag tijd om te socializen met zijn vrienden, vriendinnen en bekenden. Socializen had ook een praktische kant: roddels tijdens etentjes gaven namelijk voeding aan nieuwe verhalen.

Voor dit blog gebruikte ik verschillende bronnen waaronder Cliffnotes. De afbeelding komt van Wikimedia Commons. Ik las en besprak al volgende boeken van Henry James: Daisy Miller en Washington Square

 

Spotlight op:

In ‘spotlight op’ ontruk ik een boek en zijn auteur uit de vergetelheid. Vandaag staat de spotlight op: ‘The Mask of Dimitrios’ van Eric Ambler.

“The important thing to know about an assassination or an attempted assassination is not who fired the shot, but who paid for the bullet.”

citaat uit ‘The Mask of Dimitrios’

Eric Ambler (1909-1998) was een invloedrijke schrijver van spionagethrillers. Zijn carrière begon in de jaren dertig en hij verwierf al snel een reputatie als een schrijver met zin voor originaliteit en diepgang. Voor vele is hij de uitvinder van de moderne politieke thriller, en voor John Le Carré is Ambler hét voorbeeld. Ook Graham Greene noemde Amblers werk een inspiratie.

Amblers hoofdpersonages waren geen professionele spionnen maar amateurs. Zij geraakten toevallig verstrikt in een wereld van revolutionairen, spionnen of criminelen. In een van zijn bekendste werken: ‘The Mask of Dimitrios’ (Het masker van Dimitrios) raakt de Engelse detectiveschrijver Charles Latimer gefascineerd door het verhaal van gangster Dimitrios tijdens een vakantie in Turkije. Zijn besluit om een boek te schrijven over Dimitrios is het begin van een gevaarlijke en avontuurlijke reis.

Bovenstaande trailer komt van YouTube. ‘The Mask of Dimitrios’ werd in 1944 verfilmd door Jean Negulesco. Voor bovenstaand blog gebruikte ik Goodreads en Wikipedia.