Hippie cultboek

In 1962 schreef de Duitse krant ‘Die Zeit’ naar aanleiding van de dood van de Zwitserse schrijver en Nobelprijswinnaar Hermann Hesse dat zijn werk achterhaald was. Hesses triomftocht moest echter nog beginnen. In de decennia na zijn dood vonden zijn romans ‘Steppenwolf’ en ‘Siddhartha’ een gretig lezerspubliek. Vooral binnen de hippiebeweging in de VS werden beide romans verafgood.

Met name ‘Siddhartha’ werd een werk waar menig hippie zich met identificeerde, en dat gold als een blauwdruk voor hun eigen leven. Net als de meeste hippies genoot  de brahmanenzoon Siddhartha een beschermde opvoeding met bepaalde waarden en normen, en ging hij zijn leven wijden aan de zoektocht naar de essentie van het leven. Binnen de hippiecultuur was onder meer het verrijken van de geest en het komen tot nieuwe inzichten belangrijk. Enerzijds verkreeg men deze verlichting via drugs en anderzijds met behulp van oosterse religie en spiritualiteit.

Zoektocht naar de essentie van het leven.

Aan oosterse filosofie is er geen gebrek in ‘Siddhartha’. Het verhaal speelt zich immers af in India ten tijde van Boeddha. ‘Siddhartha’ bevat de basis van het boeddhisme: de vier nobele waarheden en het achtvoudig pad, en het varnashrama uit het hindoeïsme. Naast de oosterse filosofie bevat ‘Siddhartha’ ook verwijzingen naar de bijbel, de mythologie en de psychoanalyse. Door zijn opvoeding was Hesse goed thuis in de oosterse filosofie, religie en spiritualiteit. Net als de hippies rebelleerde Hesse tegen zijn opvoeding en was hij op zoek naar onder meer zingeving. ‘Siddhartha’ is dan ook grotendeels Hesses persoonlijke zoektocht naar de essentie van het leven.

‘Siddhartha’ wordt anno 2016 niet meer verafgood. Niettemin raken vele lezers wereldwijd nog steeds betoverd door Hesses novelle over de spirituele zoektocht van een Indische brahmanenzoon.

“Wissen kann man mitteilen, Weisheit aber nicht. Man kann sie finden, man kann sie leben, man kann von ihr getragen werden, man kann mit ihr Wunder tun, aber sagen und lehren kann man nicht.”

Gepubliceerd door daniellecobbaertbe

Ik lees en schrijf graag. ‘Boeken’ is mijn excuus om nieuwsgierig rond te lopen in de wondere wereld van de letteren. En me te vergapen aan de rijkheid en diversiteit van het geschreven woord.

%d bloggers liken dit: