Een deugdzaam man van Tahmima Anam

Het is 1984. Maya Haque gaat na zeven jaar afwezigheid terug naar het huis van haar moeder. Haar schoonzus is nog maar net gestorven en Maya hoopt op een verzoening met haar broer, Sohail. Een paar jaar na de onafhankelijkheidsoorlog (1971) heeft Sohail namelijk het Boek omarmd. Maya kon de keuze van haar broer moeilijk aanvaarden; zij kon het niet rijmen met de man die ze kende. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot Sohail, nooit haar revolutionaire idealen achter zich gelaten.

De dood van haar schoonzus is niet de enige reden waarom Maya terug huiswaarts keert. Zij is bedreigd in het dorpje waar ze als arts werkte. Terug thuis maakt ze kennis met haar vierjarig neefje, Zaid. Zaid weet in geen tijd haar hart te veroveren. Als Sohail besluit om zijn zoontje naar een Koranschool te sturen, komt hij lijnrecht tegenover Maya te staan.

In ‘Een deugdzaam man’ is het niet meer Rehana Haque die centraal staat, maar haar dochter Maya. Maya staat voor een ander vrouwenleven in een Bangladesh, waar religieus fundamentalisme in opkomst is. Het aspect religieus fundamentalisme kan je makkelijk uit het oog verliezen, omdat de schrijfster slechts door kleine details de lezer bewust maakt van de maatschappelijke veranderingen. Bovendien is het vooral het geloof binnen het gezin Haque dat centraal staat. Maya, Sohail en Rehana geven elk hun eigen invulling aan geloof. Ondanks de liefde en hun hechtheid als gezin zijn die verschillende invullingen niet altijd verenigbaar. Dit komt vooral tot uiting tussen Maya en Sohail. Het is uiteindelijk Rehana, die Maya doet inzien waarom haar broer het Boek omarmde. Intussen is het echter al tot een drama gekomen.

‘Een deugdzaam man’ is sterker dan zijn voorganger ‘Het bijtende gevoel van verlies‘, hoewel die ook duidelijk Anams bijzonder schrijftalent aantoont. Anam heeft namelijk de gave om het drama van een enkel gezin te plaatsen tegen de achtergrond van een maatschappij in verandering, zonder dat je het gevoel hebt dat daar welbewust is over nagedacht. Het is ook een roman die de gevolgen van oorlog en het zoeken naar een nieuwe identiteit centraal stelt. Net als bij het eerste deel weet de schrijfster geweld en drama via een achterpoortje bij de lezer te brengen. Door het wisselende tijdperspectief wint het verhaal aan dynamiek en spanning.

Engelstalige lezers weten sinds aanvang dit jaar hoe het de familie Raque verder vergaat. Nederlandstalige lezers moeten nog een paar maanden geduld hebben vooraleer ze het derde deel van Anams trilogie rond Bangladesh kunnen lezen. In het derde deel volg je de familie via Zubaida, Maya’s dochter.

Oorspronkelijke titel: The Good Muslim
Jaar van publicatie: 2011

Gepubliceerd door daniellecobbaertbe

Ik lees en schrijf graag. ‘Boeken’ is mijn excuus om nieuwsgierig rond te lopen in de wondere wereld van de letteren. En me te vergapen aan de rijkheid en diversiteit van het geschreven woord.

%d bloggers liken dit: