Het Titiaan comité van Iain Pears

In Venetië wordt een Amerikaanse kunsthistorica dood aangetroffen. Normaal gezien vallen misdaden begaan tegen kunsthistorici niet onder de bevoegdheid van de Italiaanse nationale anti-kunstroof eenheid. Daar de vermoorde kunsthistorica echter lid was van het prestigieus internationaal Titiaan comité, zijn enkele Italiaanse politici behoorlijk nerveus. Aldus doet men beroep op de anti-kunstroof eenheid van generaal Bottando. Generaal Bottando wilMeer lezen over “Het Titiaan comité van Iain Pears”