De pianostemmer van Daniel Mason

Hoewel het Ministerie van Oorlog gewoon is aan de ongewone verzoeken van de majoor-arts, Anthony Carroll, met betrekking tot zijn medische onderzoeken, reageerde het met ongeloof als Carroll vroeg om een piano. Logistiek was het leveren van een piano in de jungle van Birma quasi onmogelijk. Bovendien wou Carroll niet zomaar een piano, het moest ook nog een specifiek merk zijn, namelijk een Erard-piano. Toch kreeg Carroll zijn zin. En bleek operatie piano succesvol.

Nu blijkt de piano ontstemd te zijn. Dus stelt het Ministerie van Oorlog een onderzoek in naar Londense pianostemmers gespecialiseerd in het stemmen van Erard-vleugels. De keuze valt op de 41-jarige pianostemmer, Edgar Drake. Zo krijgt Edgar het vreemde verzoek om naar Birma af te reizen om een piano te stemmen.

In het jaar 1886 was het geen evidentie om naar Birma te reizen. Bovendien strijdt het Engelse koloniale bewind tegen Birmezen en Fransen in het gebied, waar Edgar naar toe moet. Het leger voorziet echter een royale vergoeding en belooft voor zijn vrouw te zorgen. Edgar vindt het geweldig, dat Carroll zijn liefde voor muziek en cultuur deelt met de lokale vorsten om de vrede te bewaren. Voor zo’ n edel doel wil Edgar graag een lange reis maken. Hij mag de majoor-arts al, hoewel hij hem nooit ontmoet heeft. Maar is Anthony Carroll inderdaad zo onbaatzuchtig?

‘De pianostemmer’ is geplaatst tegen een waarheidsgetrouwe historische context. Mason weet je moeiteloos onder te dompelen in het negentiende-eeuwse Londen en Birma. Op zich een opmerkelijke prestatie. Masons taal is rondom prachtig en beeldend. Zijn hoofdpersonage, Edgar Drake is mooi uitgewerkt. Niettemin zijn er valse noten. Zo zijn sommige stukken te lang en niet echt interessant. Gelukkig kan je de overbodige stukjes tekst makkelijk overslaan zonder belangrijke informatie te missen. Lastiger is het onduidelijk onderscheid tussen dialoog en de interne gedachten en herinneringen, wat zorgt voor verwarring en een onbevredigend einde.

Al bij al, is ‘De pianostemmer’ een geslaagd boek.

Oorspronkelijke titel: The Piano Tuner.
Datum van publicatie: 2002.

Gepubliceerd door daniellecobbaertbe

Ik lees en schrijf graag. ‘Boeken’ is mijn excuus om nieuwsgierig rond te lopen in de wondere wereld van de letteren. En me te vergapen aan de rijkheid en diversiteit van het geschreven woord.

%d bloggers liken dit: