De schrijver-amateurspeurder

Conan Doyle

Januari 1907. Schrijver Sir Arthur Conan Doyle zag bij binnenkomst in het hotel, waar hij met George Edalji had afgesproken, dat de man inderdaad onschuldig was. Edalji was een krant aan het lezen. Hij hield die zo dicht tegen zijn ogen, dat Doyle constateerde dat de slechtziende Edalji onmogelijk de misdaden kon gedaan hebben, waarvoor hij drie jaar had gezeten.

De zaak George Edalji.

George Edalji, de zoon van een Indiase Anglicaanse priester en een Engelse, was na een dubieus en sensationeel proces in 1903 tot zeven jaar dwangarbeid veroordeeld. Edalji werd schuldig bevonden aan het moedwillig verwonden en doden van vee en het schrijven van dreigbrieven. Na drie jaar kwam Edalji vrij dankzij een petitie. Hij kreeg echter geen eerherstel noch compensatie voor de jaren, die hij onschuldig had vastgezeten. Bovendien kon Edalji, die advocaat was, niet meer pleiten. Dus schreef hij naar de pers en naar de geestelijke vader van de immens populaire Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle.

Doyle was toen in diepe rouw. Zijn eerste vrouw, Louisa Hawkins, was gestorven aan tuberculose. Als hij in december 1906 vernam wat Edjali overkomen was, begon hij net als Sherlock Holmes, nauwgezet aan een onderzoek. In zijn onderzoek stootte de schrijver al snel op inconsequenties. De ontmoeting met George Edjali, een maand later, bevestigde Doyles vermoeden over mans onschuld. Dus schreef hij een reeks artikels over de zaak Edalji, wat een enorme impact had op de publieke opinie. Doyle was immers de tweede meest gekende schrijver van zijn tijd. Uiteraard ontging Doyles bemoeienissen de autoriteiten niet, maar voor hun bleef de zaak Edjali gesloten. Wat Doyle bereikte, was dat George Edalji terug als advocaat kon werken.

Arthur en George.

Twee jaar later trad Doyle weer in de voetsporen van Holmes. Dit keer voor Oscar Slater. Net als bij George Edjali was hier weer sprake van een gerechtsblunder. In tegenstelling tot Sherlock Holmes bleef het voor amateurspeurder Doyle bij twee zaken, een boek over Oscar Slater en verschillende artikels over de zaak Edalji.

Sir Arthur Conan Doyles speurwerk voor George Edjali vormde de basis voor Julian Barnes’ roman uit 2005: ‘Arthur en George’.

Bronnen: http://www.conandoyleinfo.com en Wikipedia
Beeld: Wikimedia Commons

Meer lezen over Sherlock Holmes? Lees dan: Fictieve held: Sherlock Holmes en Hond vs speurder

Gepubliceerd door daniellecobbaertbe

Ik lees en schrijf graag. ‘Boeken’ is mijn excuus om nieuwsgierig rond te lopen in de wondere wereld van de letteren. En me te vergapen aan de rijkheid en diversiteit van het geschreven woord.

%d bloggers liken dit: