Het verkeerde moment van Alain Claude Sulzer

Een zoektocht naar een vader.

In november 1948 werd de achttienjarige Emil uit de kliniek van professor Hedinger ontslagen. Professor Hedinger behandelde hem voor zijn homoseksualiteit (*). Het bleef voor Emil niet bij één opname. Tot opluchting van zijn omgeving trouwde Emil enkele jaren later met Viktoria. Enkel, André, Emils beste vriend was verbaasd over de gang van zaken.

Vele jaren later blikt Emils zoon terug op die zomer, dat hij naar Parijs ging om de geschiedenis van zijn vader te achterhalen. Zeventien was hij toen. Sinds zijn elfde wist hij dat zijn vader zelfmoord had gepleegd. Met zijn moeder kon hij zelden over zijn vader praten. Nochtans zat hij met veel vragen. Het enige tastbare dat hij had van zijn vader was een foto. Als hij op de achterkant van die foto de naam en het adres vond van de fotograaf, besloot hij die in Parijs op te zoeken. Die fotograaf was overigens ook zijn peetoom en zijn vaders beste vriend: André.

“Hij heeft me die avond dingen verteld waar ik niets vanaf wist, details die mijn vader tegelijkertijd levend en vreemd maakten.”

Naast een zoektocht naar een vader is ‘Het verkeerde moment’ vooral een onroerend liefdesverhaal. Sulzer maakt handig gebruik van de voordelen en beperkingen van twee vertelperspectieven. Zo is er het ik-perspectief, Emils zoon, die terugblikt op de zomer waarin hij de geschiedenis van zijn vader achterhaalt. En het hij-perspectief, waardoor je als lezer de handelingen en gedachten van Emil kan volgen, en die nodig zijn om zijn verhaal te begrijpen. In zekere zin is er een kleine lacune, die niettemin heel logisch overkwam en die me als lezer toeliet het einde zelf in te vullen. Die lacune zorgt er ook voor dat het verhaal niet melodramatisch wordt, ondanks de onafwendbaarheid van het noodlot. ‘Het verkeerde moment’ is zoals recensist Ulrich Baron in ‘Der Spiegel’ stelde: “een meesterwerk van psychologische vertelkunst”.

(*): Homoseksualiteit werd door de Wereldgezondheidsorganisatie pas in 1990 als psychische aandoening geschrapt. Tot dan, en vooral in de jaren vijftig en zestig, hield de psychiatrie zich bezig met de behandeling van homoseksualiteit.

Oorspronkelijke titel: Zur falschen Zeit.
Jaar van publicatie: 2010.

Gepubliceerd door daniellecobbaertbe

Ik lees en schrijf graag. ‘Boeken’ is mijn excuus om nieuwsgierig rond te lopen in de wondere wereld van de letteren. En me te vergapen aan de rijkheid en diversiteit van het geschreven woord.

%d bloggers liken dit: